Frågor att tänka på vid bostadsköp

Vad är mina totala kostnader och utgifter för att köpa en bostad?

Varför är det viktigt? Det är lätt att glömma bort kostnader när du köper och istället fokusera på bara räntebetalningar. Tänk på att du måste betala avgifter till bostadsrättsföreningen, att du kanske måste amortera, att du kan behöva betala för renovationer i framtiden, och att det kan tillkomma andra utgifter under tiden som du inte har när du hyr.

Vad är min bolåneränta och kan jag få en bättre ränta på en annan bank?

Varför är det viktigt? Din bolåneränta har stor påverkan på din månadskostnad. Även en liten skillnad i ränta kan leda till stora skillnader i kostnader över tid. Om du får rabatt på din ränta, kom ihåg att omförhandla den när rabatten tagit slut! Om du får en rabatt för att du samlar ditt sparande på banken, tänk på att du kan behöva betala mer för andra tjänster än tidigare! Du måste väga den lägre månadskostnaden mot de möjliga högre kostnadera för andra tjänster.

Hur länge vill jag bo här och vad är chansen att jag måste flytta?

Varför är det viktigt? Om du inte ska bo kvar länge kan det vara bättre att hyra. Om du bor kvar länge blir fasta kostnader för att flytta mindre viktiga. Dessutom minskar du risken för att bostadspriserna har minskat när du säljer.

Ska du binda räntan?

Varför är det viktigt? Om du binder räntan betalar du en lite högre kostnad per månad, men vet samtidigt vad du kommer betala. Med rörlig ränta har du mer osäkerhet. Om du vill undvika osäkerhet så välj en fast ränta. Men tänk på att du får betala för att minska osäkerheten!

Vad är det högsta priset du är villig att betala för en bostad?

Varför är det viktigt? I en stressig budgivningsprocess är det lätt att lägga ett för högt bud. Genom att fråga dig vilket det högsta priset du är villig att betala innan budgivningen startar kan du undvika att betala för mycket.

Vad är alternativkostnaden – vad kunde du göra istället för dina pengar?

Varför är det viktigt? Du kan göra annat med pengarna om du väljer att köpa en lite billigare bostad, eller om du inte köper en bostad alls. Du kan spara pengarna till din pension eller åka på en resa, eller ha en större buffert om något skulle hända.