Det svenska pensionssystemet

Vad handlar "Det svenska pensionssystemet" om?

I den här videon går vi igenom det svenska pensionssystemet. Vi kommer prata om de olika delarna av pensionen – den allmänna pensionen, tjänstepensionen och garantipensionen. Vi kommer prata om att den allmänna pensionen består av tre delar: Inkomstpension, premiepension och garantipension. Vi kommer berätta hur din arbetsinkomst, lön och hur mycket du har arbetat påverkar din inkomstpension och din premiepension. Vi kommer också prata om när du kan ta ut din pension och hur din pension påverkas av att du tar ut pensionen tidigare eller senare. Till sist kommer vi också prata om hur garantipensionen är ett skydd för den som har låg eller ingen inkomstpension, och hur garantipensionen påverkas av hur länge du har varit i Sverige eller EU/EES.

Hur använder jag materialet?

Titta först på videon, ifall du vill repetera material utan se videon så finns även presentationen här under. Sist finns en Quiz så du kan testa vad du lärt dig! Det finns också en ordlista med termer relaterade till pension som används i videon.

Material

Video, ordlista, frågor att ta med dig