Ordlista

Ränta: Om du sparar pengar på en bank får du ränta. Räntan anges ofta som en procentsats. Totalt tjänar du det sparade beloppet gånger räntan. Om du lånar pengar betalar du också ränta.

Ränta-på-ränta: Vid långsiktigt sparande får du ränta på den ränta som du fått tidigare år. Genom ränta-på-ränta principen växer ditt sparbelopp snabbare ju längre du sparar.

Alternativkostnad: När du köper en vara så innebär det att du väljer bort andra alternativ. Värdet av det bästa alternativet kallas alternativkostnaden. Det är det du måste ge upp för att köpa varan.

Sunk-Cost fällan: Beskriver ett vanligt misstag vid beslutsfattande. Med sunk-cost menas kostnader du redan har haft och som inte borde spela roll för hur du handlar framöver. Fällan innebär dessa kostnader som borde vara irrelevanta trots det påverkar de beslut som fattas.

Mentala konton: Många delar in sina inkomster, utgifter och sitt sparande i olika mentala konton. Det innebär att pengarna får olika etiketter beroende på vad de ska användas till. Detta kan vara ett effektivt sätt att får en överblick över sin privatekonomi.