Sparande och ränta

Vad handlar "Sparande" om?

I den här videon visar vi vad som är viktigt att tänka på när det gäller sparande. Du kommer att lära dig vad ränta är och förstå varför räntan varierar så mycket mellan olika sorters sparande. Vi förklarar varför räntan har så stor betydelse för ditt sparande och varför det är viktigt att börja spara så tidigt som möjligt. Vi kommer också att beskriva några vanliga misstag som människor gör när det gäller sparande och konsumtion.

På den här sidan finns också ett verktyg som du kan använda för att beräkna hur mycket ditt sparande växer beroende på hur länge du sparar och hur mycket ränta du får.

Hur använder jag materialet?

Titta först på videon, där finns en Quiz så du kan testa vad du lärt dig. Det finns också en ordlista med termer som används i videon och några frågor du kan ställa dig själv.

Material

Video, ordlista, frågor att ta med dig, ränta-på-ränta kalkylator