Frågor att ta med dig

Har du gjort ett aktivt val för din premiepension?

Varför är det viktigt? Om du har en premiepension sätts pengarna in på kapitalmarknaden. Det innebär att de växer eller sjunker med avkastningen i fonden. Du har möjligheten att själv välja vilka fonder du placerar din premiepension i. Att välja en fond med lägre avgift kan vara viktigt på lång sikt, då nettoavkastningen blir högre (se avsnittet om sparande på aktiemarknaden). Om du inte gör ett aktivt val sätts dina pengar in i den 7e AP-fonden.


Erbjuder din arbetsgivare en tjänstepension?

Varför är det viktigt? Tjänstepension är en viktig del av din försörjning när du blir gammal. Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal har du en tjänstepension. Att se över om din arbetsgivare har tjänstepension är viktigt för att se hur din försörjning på ålderdomen ser ut. Om din arbetsgivare inte har ett kollektivavtal, fråga om arbetsgivaren slutit ett privat avtal och hur det ser ut.