Spara i aktiemarknaden

Vad handlar "Spara i aktiemarknaden" om?

Kursen berättar hur man rent praktiskt kommer igång med att spara i aktier samt berättar om aktiefonder. Det förklaras hur avkastning och risk hänger samman samt varför det är säkrare att investera i många aktier än i få. Det förklaras också hur risken i aktiesparande beror på hur länge man tänker spara pengarna. Ett avsnitt handlar om hur man ska välja aktiefonder bland det stora utbud som finns. Viktiga saker att tänka på är fondavgiften samt att fonden investerar i en bred samling aktier från många olika länder. Vidare ges tips för hur mycket av sparandet som bör vara i aktier. Sist behandlas skatter, särskilt förklaras hur beskattningen skiljer såg åt beroende på om man sparar i så kallat VP konto eller investerarsparkonto (ISK).

Hur använder jag materialet?

Titta först på videon, ifall du vill repetera material utan se videon så finns även presentationen här under. Sist finns en Quiz så du kan testa vad du lärt dig! Det finns också en ordlista med termer från finansmarknaden som används i videon.

Material

Video, ordlista, frågor att ta med dig