Ordlista

Obligation: Ett sorts låneavtal. Den som ger ut (säljer) en obligation får pengar idag av den som köper obligationen. Säljaren måste betala tillbaka pengarna senare. De som säljer obligationer är ofta länder (statsobligationer) och stora företag (företagsobligatoner).

Aktier: En andel av ett företag. Den som köper en aktie äger en bit av ett företag.

Värdepapper: Ett namn för både aktier och obligationer samt andra saker man kan investera i.

Kapitalinkomst: Ränteinkomster, aktieudelningar samt vinst på försäljning av värdepapper.

Fond: – En samling av oftast många olika värdepapper som drivs (förvaltas) av någon annan, oftast en bank. Du kan köpa en andel i fonden (fondandel) vilket gör att man på ett enkelt vis kan äga många olika aktier eller obligationer. Du betalar en avgift för att äga en fondandel.

Det finns många olika typer av fonder. En fond som bara äger aktier kallas aktiefond, och en fond som bara äger obligationer kallas räntefond eller obligationsfond. En fond som följer ett index (en korg av många aktier) kallas en indexfond. En fond som äger både aktier och obligationer kallas blandfond.